Operational programs

лого                                                                                                                        лого2 

                                                                                 

Проект и главнацел:Проект № BG16RFOP002-2.073-27247-C01„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: КРОНА ООД

Обща стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало:   30.09.2020 г.

Край: 30.12.2020 г.