Оперативни програми

                                                                                                                         

                                                                                 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095-2202 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Крона ООД

Обща стойност 26 954.23 лв.

Начало: 05.02.2021 г.

Край: 05.05.2021 г.

 

 

                                                                                                                                

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.097-0030 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа)Крона ООД

Обща стойност 12 375.06 лв.

Начало: 30.03.2021 г.

Край: 30.06.2021 г.

 

                                                                                                                                

 

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа)Крона ООД

Обща стойност на заявлението за подкрепа 3 712.90 лв.

Начало: 09.07.2021 г.

Край: 09.10.2021 г.